poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wypadek przy pracy

BHP, ocena ryzyka zawodowego

Niefortunne zdarzenie w pracy, spowodowane nagłą przyczyną lub czynnikiem zewnętrznym, może prowadzić do urazu lub kontuzji pracownika, a nawet jego śmierci. 


Wypadek przy pracy wymaga od pozostałych pracowników oraz pracodawcy dostosowania się do określonych zasad. Wiedza na temat postępowania przy określonych wypadkach w miejscu pracy uzyskana może być np. podczas szkolenia BHP oraz kursu pierwszej pomocy.

Rodzaje wypadków przy pracy 


Wypadek przy pracy dotyczy zdarzenia, które doszło do skutku w tracie wykonywania codziennych czynności zawodowych i działań na rzecz pracodawcy oraz poleceń służbowych, bądź też ma z nimi związek. Również pechowe obowiązki wykonywane przez pracownika między siedzibą pracodawcy, a miejscem docelowym wykonywanego zadania zawodowego podlegają definicji wypadku przy pracy. Dotyczy to także podróży służbowych, szkoleń z zakresu samoobrony oraz wypadków w trakcie wykonywania działań zleconych przez inne organizacje na rzecz pracodawcy. Wyróżnia się wypadki ciężkie, zbiorowe i śmiertelne

http://szkoleniabhp-bydgoszcz.pl/

Postępowanie po wypadku


Odpowiednia ocena ryzyka zawodowego oraz obowiązkowe szkolenie BHP pracowników pozwala na natychmiastowe działanie po wypadku przy pracy. W zależności od stopnia urazu i konieczności przeprowadzenia działań lekarskich, poszkodowany pracownik powinien otrzymać pierwszą pomoc oraz jak najszybszą profesjonalną opiekę medyczną. Pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce wypadku i wstrzymać wszystkie prace na jego obszarze, uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym oraz zmienić położenie maszyn technicznych i urządzeń, które spowodowały wypadek.