poniedziałek, 25 września 2017

Ocena ryzyka zawodowego: informatyk

informatyk

Prawo wymaga od pracodawcy, by przed zatrudnieniem pracownika, dokonał oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. 


Badanie ma na celu wytypowanie najważniejszych zagrożeń i wprowadzenie procedur, które pomogą je wyeliminować lub zminimalizować. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na osobę zatrudnioną jako informatyk? 

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest przez uprawnionego specjalistę od BHP. Ten posiada wiedzę i narzędzia, które pozwalają mu oszacować skalę zagrożenia dla danego rodzaju pracy – nie tylko fizycznej, ale także intelektualnej, wykonywanej przy komputerze. Konsultacja ze specjalistą BHP konieczna jest przy zatrudnianiu nowego pracownika oraz tworzeniu nowego stanowiska pracy. Prawo wymaga, by za każdym razem w takim przypadku dokonana została ocena ryzyka zawodowego.

Co grozi informatykowi? 

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska informatyk bierze pod uwagę różne czynniki. Informatyk jest przede wszystkim narażony na problemy natury psychicznej: wyczerpanie, frustrację, nerwicę, depresję. Drugie największe zagrożenie to dysfunkcja układu kostnego, zwłaszcza nadgarstka, związana z długo trwałą pracą przy komputerze. Oprócz tego osobie na tym stanowisku grozi przeciążenie narządu wzroku, potłuczenia, a w najgorszym razie porażenie prądem.

Obowiązkowe szkolenie BHP 

W przypadku informatyków obowiązkowe są szkolenia BHP. Te mają uczulić pracownika na związane z jego pracą zagrożenia i dostarczyć mu wiedzy na temat ich unikania oraz radzenia sobie w kryzysowej sytuacji. Obowiązek zorganizowania szkolenia spoczywa na pracodawcy.