piątek, 10 marca 2017

Stres w pracy

Stres w pracy - ocena ryzyka zawodowego

Większość pracowników w miejscu swojego zatrudnienia mierzy się ze stresem. Niekiedy jest on niegroźny, a na pracowników działa mobilizująco. 


Innym razem sprawia, że zatrudnieni są nim sparaliżowani, co powoduje, że nie mogą podejmować odpowiednich decyzji, są nieskuteczni i ostatecznie stwarzają zagrożenie zarówno dla siebie samych, swoich kolegów z pracy, jak i dla wizerunku firmy.

Stres w pracy - kiedy się pojawia?


Z stresem w miejscu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownicy mają do czynienia z wymagania, czy też oczekiwania, które przewyższają ich aktualne możliwości. Zdenerwowanie tego typu można również obserwować w momencie, kiedy warunki pracy pracownika nie są adekwatne do jego wymagań.

Szkolenia BHP - czy mogą pomóc w ograniczeniu stresu?


Szkolenie BHP z odpowiednim fachowcem niewątpliwie może pomóc w redukcji stresu u pracowników firmy. Dzięki niemu możliwe jest zidentyfikowanie źródeł stresu, a także pouczenie pracowników w jaki sposób mogą go ograniczyć. Dotyczy to zarówno czynników fizycznych, jak i psychicznych. Stres może dotyczyć również zmęczenia ciała - np. zdenerwowania z powodu błędnej postawy przy biurku.

Dobór właściwego zawodu


Ograniczeniu stresu w pracy sprzyja również prawidłowa ocena ryzyka zawodowego. Dzięki niej pracownik może stwierdzić, czy praca, której chce się podjąć będzie dla niego odpowiednia, i czy wyzwania, jakie będzie przed nim stawiać są możliwe do pokonania z jego poziomem wiedzy i doświadczenia zawodowego. Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pracującego, jego współpracowników, jak i samej firmy.