środa, 30 sierpnia 2017

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy


Podjęcie się jakiejkolwiek pracy wiąże się z ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego jasno definiuje, czy i w jaki sposób dana praca jest niebezpieczna dla pracownika.

 Jednak oprócz samej wiedzy na temat ryzyka zawodowego, pracownik powinien wiedzieć wszystko na temat pierwszej pomocy, czyli nomen omen - najbardziej zaniedbywanego elementu wszystkich szkoleń BHP.

Szkolenie wstępne


Wstępne szkolenie BHP powinno obejmować przede wszystkim szkolenie obejmujące wszystkie czynniki, z którymi spotkamy się na danym stanowisku pracy a także - szkolenia BHP z pierwszej pomocy. Na tym etapie powinno ono mieć charakter najbardziej obszerny. Zwłaszcza, że pracownicy którzy korzystają z tego szkolenia dopiero co "wchodzą" do danego przedsiębiorstwa i nie muszą znać wszystkich zagrożeń, jakie spotkają ich w danej firmie.

Szkolenia BHP z pierwszej pomocy powinny obejmować czynniki z jakimi możemy mieć do czynienia na konkretnym stanowisku pracy. Jeśli więc jest to biuro, będziemy w głównej mierze analizowali niebezpieczeństwo związane z wpływem prądu na ciało człowieka i sposobach ratowania osób będących ofiarami porażenia prądem.


Szkolenia okresowe


Szkolenia BHP z pierwszej pomocy powinny również mieć miejsce w ramach szkoleń okresowych. Polskie prawo pracy wymaga, by były one realizowane co najmniej raz na dwa lata. W ramach tych zajęć obowiązkowo należy skupić się na analizie ewentualnych wypadków jakie miały miejsce w ostatnim czasie i wyciąganiu na ich podstawie ewentualnych wniosków.

Obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń z zakresu BHP również raz w tygodniu. W ramach tych krótkich, kilkunastominutowych szkoleń, również warto się zapoznać z tak zwaną "pierwszą pomocą". Co więcej, w związku z tym, że zajęcia te odbywają się najczęściej w firmie, o wiele łatwiej można zaaranżować na przykład zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy. W ramach cotygodniowych szkoleń powinno się również odbywać szkolenie p.poż. Zwłaszcza, jeśli w siedzibie firmy znajduje się dużo materiałów o charakterze łatwopalnym i wybuchowym.