poniedziałek, 22 maja 2017

Ryzyko zawodowe a polskie prawo pracy

Prawo pracy

Żadne stanowisko pracy, nie jest obarczone brakiem jakiegokolwiek ryzyka zawodowego. 


Dlatego ocena ryzyka zawodowego jest procesem obowiązkowym. Ograniczanie ryzyka zawodowego jest obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wynikające z tego tytułu obowiązki pracodawcy będą dotyczyły przede wszystkim organizację miejsca pracy i minimalizację zagrożeń. Z kolei obowiązki pracownika, będą dotyczyły przede wszystkim regulaminowego i bezpiecznego wykonywania danej pracy.

Ryzyko zawodowe a pracodawca

Rolą pracodawcy w kontekście ryzyka zawodowego są następujące czynności;
 1.  Informowanie pracowników o ryzyku - informacje te najczęściej są przedstawiane pracownikom w formie dedykowanych formularzy do podpisu. Swoim podpisem pracownik zaświadcza, że z danym tematem się zapoznał.
 2. Stosowanie środków zabezpieczających pracowników przed chorobami tożsamymi z danym stanowiskiem pracy.
 3. Minimalizowanie ryzyka zawodowego, poprzez wdrażanie udoskonalonych przepisów, inwestowaniu w urządzenia zabezpieczające itd.
 4. Organizowanie miejsca pracy w sposób jak najbardziej bezpieczny dla pracownika.
 5. Organizowanie szkoleń z zakresu BHP (mamy tu na myśli również szkolenie p.poż a także szkolenia BHP z pierwszej pomocy).

Ocena ryzyka zawodowego

Kluczem do dokładnego przeanalizowania zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, jest ocena ryzyka zawodowego. Opiera się na ona na ocenie, czy dane stanowisko pracy jest niebezpieczne dla pracownika a jeśli tak - to w jakim stopniu. Ryzyko zawodowe na danym stanowisku może być małe, średnie lub wysokie. W przypadku ryzyka wysokiego, prace na danym stanowisku nie mogą być wykonywane.

Dokumentacja ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powinna być w dokładny sposób udokumentowana. Dane zawarte w dokumencie powinny zawierać przede wszystkim:

 • charakterystykę danego stanowiska
 • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń na danym stanowisku
 • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie
 • informacje o kryteriach akceptacji oraz poziomu ryzyka.

1 komentarz:

 1. Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo ważna mi pomagał w tym mój radca prawny. Dzięki niemu cały proces przebiegł bardzo sprawnie.

  OdpowiedzUsuń