czwartek, 22 marca 2018

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej


Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno odzieży jak i obuwia roboczego, jak również musi on dopilnować, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania przez pracowników. Często jednak można spotkać się z sytuacją, że to właśnie pracownicy sami dbają zarówno o swoją odzież, jak i obuwie do pracy. Obarczając jednak pracownika tym obowiązkiem, pracodawca jest zobowiązany wypłacać mu odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Odzież i obuwie robocze

Szkolenie BHP wskazuje, iż jednym ze środków zabezpieczających pracownika są zarówno obuwie, jak i odzież robocza. Takie specjalistyczne ubrania muszą być udostępniane przez pracodawcę w dwóch wypadkach:

  • kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu podczas pracy
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP podpowiada, że oddana do użytkowania pracownikom odzież i obuwie robocze stanowi własność pracodawcy. Ponadto ocena ryzyka zawodowego o którym przeczytasz TUTAJ  mówi wyraźnie, iż pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Dlatego właśnie pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Pranie i konserwacja oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pracodawca musi nie tylko zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ochrony i zadbać o ich właściwości ochronne, ale również powinien on zapewnić ich pranie, czyszczenie, odkażania i odpylanie w razie potrzeby. Jeśli jednak pracodawca nie może zapewnić pracownikowi prania odzieży, wówczas może on przenieść ten obowiązek na pracownika, jednak musi mu regularnie wypłacać określony ekwiwalent pieniężny. Szkolenie BHP nie wskazuje jednak konkretnej kwoty a mówi jedynie, że wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie kosztów poniesionych przez pracownika. Jednak ten nie musi przedkładać pracodawcy żadnych rachunków ani faktur. Ekwiwalent jest zwolniony z podatku dochodowego i składek. Można go również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.