poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Ocena ryzyka zawodowego - kierowca

Ocena ryzyka zawodowego

Celem pracy każdego kierowcy jest transport ludzi i/lub towarów z zachowaniem bezpieczeństwa. 


Prowadzący pojazd zobowiązany jest - zgodnie z polskim prawem - posiadania prawa jazdy, a także do przestrzegania aktualnych przepisów poruszania się w ruchu drogowym. Powinien również wykazywać się wiedzą na temat stanu technicznego prowadzonego przez siebie pojazdu. Zawód kierowcy związany jest z szeregiem zagrożeń. Aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami ich wystąpienia, każdy przystępujący do pracy kierowca powinien przejść stosowne szkolenie BHP.


Ocena ryzyka zawodowego


Ogrom zagrożeń w zawodzie kierowcy stanowią te związane bezpośrednio z samym ruchem drogowym, stąd ocena ryzyka zawodowego aby zminimalizować zagrożenia. Mowa o kolizjach, stłuczkach, czy też poważniejszych wypadkach. Osoba prowadząca pojazd może doświadczyć różnego stopnia obrażeń ciała - złamania, poparzenia, wstrząsy, a nawet śmierć. Ewentualny udział w wypadku drogowym może spowodować u kierowcy również uraz ze strony psychicznej - od samego poruszanie się pojazdami mechanicznymi, na ciężkich przypadkach depresji kończąc. Wypadki drogowe - jak wiadomo - należą do jednych z najbardziej przykrych.

Inne zagrożenia


Innymi zagrożeniami w zawodzie kierowcy są te niezwiązane czysto z ruchem drogowym. Mowa tutaj o przeciążeniach układu ruchowego, układu wzrokowego, czy też innych. Nieprzyjemne podczas codziennej pracy kierowcy mogą być także kontakty z klientami (mobbing, agresja). Aby uniknąć ich niemiłych konsekwencji każdy kierowca powinien udać się na odpowiednie szkolenia BHP.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz