piątek, 9 lutego 2018

Odszkodowanie za śmierć pracownika

odszkodowanie za śmierć w pracy
Przesłanką do nabycia jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny jest śmierć pracownika wskutek wypadku przy pracy.

Komu dokładnie przysługuje odszkodowanie za śmierć

Takie odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny pracownika, który wskutek wypadku w pracy poniósł śmierć. Oczywiście ocena ryzyka zawodowego danego stanowiska, na którym pracowała ta osoba powinna zawierać obszerny akapit wyliczające wszystkie zagrożenia, jakie występują na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego powinna również zawierać wszystkie elementy związane z odpowiednią ochroną pracownika na jego stanowisku pracy, jak również informacje, w jaki sposób wszystkie czynności mają być wykonywane, aby uniknąć wypadków w pracy.

Wysokość jednorazowego świadczenia

Ocena ryzyka zawodowego jest elementem, który powinien podlegać systematycznej kontroli zarówno ze strony pracodawcy, jak i inspektora BHP. Niezależnie jednak od tego, co tak naprawdę zawiera ocena ryzyka zawodowego, rodzina zmarłego musi otrzymać jednorazowe odszkodowanie, które może zostać wypłacone w różnej wysokości:
  • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko
  • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, kiedy uprawniony jest inny członek rodziny.

Warto również wiedzieć, że takie jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika zostaje pomniejszone o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu pracownikowi.

Aby nie dochodziło do niebezpiecznych i bardzo groźnych sytuacji w pracy, które w niektórych przypadkach mogą zakończyć się śmiercią pracownika warto opracować odpowiednie szkolenie BHP  oraz dokumenty szacujące ryzyko wypadku, jak również wskazujące wprost, jakich czynności należy dokonać lub czego należy unikać, aby takie wypadki się nie zdarzały. Ocena ryzyka zawodowego to podstawowy dokument, który koniecznie powinien być sporządzany na praktycznie każdym stanowisku pracy - zarówno tej w fabryce lub w innym zakładzie produkcyjnym, jak również w korporacji czy kancelarii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz