wtorek, 21 lutego 2017

Praca Fizjoterapeuty – zagrożenia

Fizjoterapia

Praca fizjoterapeuty wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. 


Przywracanie stanu zdrowia pacjenta do choć częściowej sprawności to tak naprawdę często żmudny proces, składając się z wielu etapów. W przypadku zawodu fizjoterapeuty ten często ma do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Pytanie jak wygląda sytuacja, gdy sam fizjoterapeuta jest osobą niepełnosprawną? 

Każdy przypadek jest inny 


Okazuje się, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na stanowisku fizjoterapeuty jest jak najbardziej możliwe. Istotne jednak, by w takich sytuacjach przestrzegać określonych zasad, w przeciwnym razie mogą pojawić się zagrożenia. Jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją narządu ruchu to konieczne jest przede wszystkim przystosowanie środowiska pracy zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. W przypadku osób mających dysfunkcje kończyn dolnych konieczna jest też praca w pozycji siedzącej. Podobnie jest w przypadku osób niewidomych, czy słabowidzących, gdzie tu potrzebne jest wsparcie techniczne. Jeśli chodzi o osoby słabosłyszące to mogą oni wykonywać zawód fizjoterapeuty pod warunkiem, że posiadają oni aparaty słuchowe. 

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja osób z dysfunkcją sfery psychicznej i epilepsją. Tu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, czy ewentualne gorsze samopoczucia, objawy dolegliwości nie wpłyną znacząco na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. W przypadku osób z epilepsją należy uwzględnić m.in. częstotliwość ataków, czy ewentualną remisję choroby. W tej sytuacji zaleca się współprace grupową zamiast indywidualnej. 

Plusy niepełnosprawnego fizjoterapeuty 


Wyżej wspomnieliśmy o hipotetycznych zagrożeniach jakie mogą wystąpić w przypadku fizjoterapeutów z niepełnosprawnościami. Stosując się jednak do zaleceń technicznych może on jednak przynieść wiele korzyści. Osoby z niepełnosprawnościami, które same doświadczają ograniczeń często mogą udzielać cennego wsparcia na podstawie własnych doświadczeń. 

Polecamy zaprzyjaźniony serwis: bodyrock.pl

Praca fizjoterapeuty – zagrożenia

Fizjoterapeuta

Zadaniem fizjoterapeutów jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przywracanie do częściowej, a nieraz całkowitej sprawności osobom w ciężkim stanie zdrowia. 


Wielu z nas jednak nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności i zagrożeniem jakie wiążą się z tym zawodem. Warto więc przyjrzeć im się nieco bliżej.

Fizjoterapeuta – kto to taki?


Jak już wyżej zostało wspomniane zadaniem fizjoterapeuty jest przywracanie sprawności fizycznej osobom z ograniczeniami ruchu. Mogą one wynikać  chorób, lub być następstwem wypadków. Wszystko to dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Nie ma jednak jednolitego planu rehabilitacyjnego dla wszystkich pacjentów, a każdy program ustalany jest pod indywidualne potrzeby. Fizjoterapeuta na pierwszym spotkaniu ustala faktyczny stan pacjenta. Bierze tym samym pod uwagę nie tylko sprawność narządów ruchu, ale i układu oddechowego, czy układu krążenia. W czasie pierwszego spotkania istotna jest też rozmowa z pacjentem. Samo dojście do oczekiwanych efektów to ciężka, minimum kilkumiesięczna praca. Fizjoterapeuta oprócz tego, że jest fachowcem często staje się wsparciem psychologicznym zachęcającym pacjenta to większej pracy. Częstotliwość i intensywność ćwiczeń również ustalana jest indywidualnie. Przez cały okres rehabilitacji fizjoterapeuta dokumentuje poszczególne jej etapy, w tym postępy pacjenta.

To ciężki zawód


Fizjoterapeuci pomagają innym powrócić do sprawności sami tak naprawdę narażając swoje ciało na schorzenia. Wykonywane masaże, treningi, najczęściej w nachylonej pozycji narażają go na różnego rodzaju schorzenia kręgosłupa, a szczególnie wady podstawy. Zawód fizjoterapeuty wiąże się też z napięciem mięśni, co również nie sprzyja dobremu samopoczuciu.

Sam fizjoterapeuta musi być też odporny psychicznie. Spotyka bowiem pacjentów w rożnym stanie zdrowia. Należy pamiętać o tym, że cierpi nie tylko sam pacjent, ale i jego najbliższe otoczenie, gdzie obecna sytuacja jest dla rodziny ogromnym dramatem.

Polecamy zaprzyjaźniony serwis: fitness-blender.pl

środa, 8 lutego 2017

Pierwsza pomoc

pierwsza pomoc

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podwładnych na miejscu pracy


Dlatego przestrzeganie Kodeksu Pracy i zaoferowanie pracownikom profesjonalnego systemu umożliwiającego prawidłowe udzielenie natychmiastowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, jest niezwykle ważne. Może ona uratować życie lub zdrowie poszkodowanego pracownika, a także ograniczyć wszystkie komplikacje prawne związane z urazem lub kontuzją podczas wykonywania pracy.

Ocena ryzyka zawodowego


Niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem określonej pracy różnią się w zależności od rodzaju zajęcia, liczby zatrudnionych oraz środowiska, w którym pracują. Jednak Niezależnie od miejsca pracy i wykonywanej przez zatrudnione osoby profesji, kluczową rolę w bezpieczeństwie powinna pełnić właściwa ocena ryzyka zawodowego. Przy jej pomocy łatwiej zdefiniować wszystkie zagrożenia, a także przeprowadzić najlepsze szkolenie BHP oraz kształcenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej.

Nauka pierwszej pomocy


Specyfika każdego środowiska pracy może wymagać od pracowników obowiązkowego szkolenia BHP i pierwszej pomocy, w celu zdobycia podstawowych umiejętności ratowniczych i medycznych. Wśród nich
znajdują się m.in. umiejętna ocena stanu poszkodowanego i kontrolowanie czynności życiowych oraz nabycie wiedzy na temat postępowania z nieprzytomnym, a także natychmiastowego działania w przypadku omdleń, ataków serca, padaczki, zakrztuszenia, krwotoku czy urazów kostno-stawowych bądź ran i oparzeń. Nabyte umiejętności pozwalają również na stosowanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.