piątek, 21 lipca 2017

Ocena ryzyka zawodowego - kucharz

Ocena ryzyka zawodowego - kucharz

Na swoim stanowisku pracy kucharz obraca się wokół kilku pomieszczeń, które są kluczowe dla przygotowywania i przechowywania potraw. Są nimi oczywiście kuchnia, chłodnia i magazyn. 

Przebywanie w każdym z nich wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem dla jego zdrowia i życia. Aby jak najbardziej ograniczyć owe ryzyko każdy kucharz powinien, jeszcze zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków służbowych, przystąpić do szkolenia BHP.

Ocena ryzyka zawodowego


Poparzenia

Jednym z podstawowych i najczęściej spotykanych zagrożeń w pracy kucharz są oczywiście poparzenia. Poparzenie termiczne może nastąpić w skutek kontaktu z gorącymi przedmiotami, których w kuchni jest bardzo wiele (naczynia, garnki, patelnie, palniki itp.). Aby uniknąć przykrych konsekwencji w postaci poparzeń, a nawet permanentnego oszpecenia, czy kalectwa, niezbędne jest przestrzeganie instrukcji zachowań - jak należy zachowywać się przy pracy z gorącymi elementami kuchennymi - a także skupienie i wzmożona uwaga. Bardzo zalecane jest również w tym przypadku szkolenie BHP.


Skaleczenia

Kolejnym zagrożeniem w pracy kucharza są skaleczenia. Powstają one w skutek użytkowania ostrych narzędzi takich, jak tasaki, noże, młynki, elektryczne narzędzia do krojenia i inne, które w pracy kucharza są niezbędne. Najczęściej spotykanymi obrażeniami powstałymi na skutek nieprawidłowego używania ostrych narzędzi to urazy rąk. Aby ich uniknąć należy ostrożnie obchodzić się z narzędzi ostrymi, a także dbać o ich dobry stan (regularnie ostrzyć).