czwartek, 15 grudnia 2016

Hałas - Ocena ryzyka


ocena ryzyka zawodowego - hałas

Wielu miejsc pracy narażonych jest na hałas słyszalny, który może być szkodliwy dla zdrowia. Jego źródło może wynikać z konkretnego środowiska oraz stosowania określonych technologii podczas wykonywania obowiązków. 

Zadaniem każdego pracodawcy jest właściwa ocena ryzyka zawodowego związanego z hałasem, a także zagwarantowanie szkolenia BHP, pozwalającego na ograniczenie niebezpieczeństw.

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas


Ocena ryzyka zawodowego powinna opisywać zarówno poziom, rodzaj, jak i wyszczególnienie narażenia na hałas impulsowy. Konieczna jest również ocena czasu trwania narażenia, w tym wszystkie nadgodziny i obowiązujące rozkłady pracy. Uwzględnieniu podlegają także wartości progów dla hałasu i NDN. Konieczne jest określenie informacji dotyczących poziomu emisji hałasu oraz dostępności alternatywnych metod i środków do wykonywania pracy, dzięki którym ograniczyć można emisję szkodliwego natężenia dźwięku. Pracodawca powinien podjąć również kroki profilaktyczne, np. organizując szkolenie BHP.

Bezpieczeństwo pracowników


W ocenie ryzyka ważne są informacje na temat ochrony indywidualnej przy pomocy środków tłumiących oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Bezpieczeństwo zdrowia również podlega ocenie, wyróżnia się w ten sposób osoby należące do grup szczególnego ryzyka, wśród których znajdują się ludzie młodzi, kobiety oraz najstarsi pracownicy. Zdrowie narażone zostaje także w wyniku interakcji pomiędzy hałasem a drganiami mechanicznymi oraz substancjami mechanicznymi. Ryzyko zawodowe określa stopień szkodliwości tych interakcji na narząd słuchowy człowieka.

środa, 7 grudnia 2016

Dlaczego warto znać prawdopodobieństwo ryzyka zawodowego?


ocena ryzyka zawodowegoPrawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP pozwala uniknąć wielu przykrych wydarzeń. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że znajomość zasad BHP może nam uratować nie tylko zdrowie, ale przede wszystkim życie.  


Z tego też względu szkolenia BHP / P.POŻ są obowiązkowe, zarówno dla pracowników z wieloletnim doświadczeniem, ale też dla tych nowo zatrudnionych. 

Wiele osób nie ma świadomości tego, że prawidłowo wykonana ocena ryzyka zawodowego również jest niezwykle istotna. Pracownik musi być świadomy tego, jakie rodzaje szkodliwych czynników występują na jego środowisku pracy, ale nie tylko. Powinien także wiedzieć, jakie wypadki przy tej akurat pracy się zdarzają oraz na jakie choroby zawodowe może być narażony. 

Czym właściwie jest ''ryzyko zawodowe''? Jest to prawdopodobieństwo występowania niepożądanych, niebezpiecznych zdarzeń, które mogą skutkować wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową czy poniesieniem strat materialnych. Ocena ryzyka zawodowego polega na oszacowaniu tego prawdopodobieństwa.

Warto podkreślić, że ocena ryzyka zawodowego powinna być przygotowywana na każdym stanowisku pracy, niezależnie od tego czy jest to nowe stanowisko czy może wprowadzenie nowej technologii. Pracownik ma prawo być świadomym tego, jakie ewentualne niebezpieczeństwa mu grożą. Z tego też powodu szkolenie BHP to niezwykle istotna kwestia, wbrew myśli, że jest to coś zbędnego, co można pominąć. Warto być świadomym swoich praw, obowiązków oraz ewentualnych zagrożeń na stanowisku pracy.