czwartek, 15 grudnia 2016

Hałas - Ocena ryzyka


ocena ryzyka zawodowego - hałas

Wielu miejsc pracy narażonych jest na hałas słyszalny, który może być szkodliwy dla zdrowia. Jego źródło może wynikać z konkretnego środowiska oraz stosowania określonych technologii podczas wykonywania obowiązków. 

Zadaniem każdego pracodawcy jest właściwa ocena ryzyka zawodowego związanego z hałasem, a także zagwarantowanie szkolenia BHP, pozwalającego na ograniczenie niebezpieczeństw.

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas


Ocena ryzyka zawodowego powinna opisywać zarówno poziom, rodzaj, jak i wyszczególnienie narażenia na hałas impulsowy. Konieczna jest również ocena czasu trwania narażenia, w tym wszystkie nadgodziny i obowiązujące rozkłady pracy. Uwzględnieniu podlegają także wartości progów dla hałasu i NDN. Konieczne jest określenie informacji dotyczących poziomu emisji hałasu oraz dostępności alternatywnych metod i środków do wykonywania pracy, dzięki którym ograniczyć można emisję szkodliwego natężenia dźwięku. Pracodawca powinien podjąć również kroki profilaktyczne, np. organizując szkolenie BHP.

Bezpieczeństwo pracowników


W ocenie ryzyka ważne są informacje na temat ochrony indywidualnej przy pomocy środków tłumiących oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Bezpieczeństwo zdrowia również podlega ocenie, wyróżnia się w ten sposób osoby należące do grup szczególnego ryzyka, wśród których znajdują się ludzie młodzi, kobiety oraz najstarsi pracownicy. Zdrowie narażone zostaje także w wyniku interakcji pomiędzy hałasem a drganiami mechanicznymi oraz substancjami mechanicznymi. Ryzyko zawodowe określa stopień szkodliwości tych interakcji na narząd słuchowy człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz