środa, 8 lutego 2017

Pierwsza pomoc

pierwsza pomoc

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podwładnych na miejscu pracy


Dlatego przestrzeganie Kodeksu Pracy i zaoferowanie pracownikom profesjonalnego systemu umożliwiającego prawidłowe udzielenie natychmiastowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, jest niezwykle ważne. Może ona uratować życie lub zdrowie poszkodowanego pracownika, a także ograniczyć wszystkie komplikacje prawne związane z urazem lub kontuzją podczas wykonywania pracy.

Ocena ryzyka zawodowego


Niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem określonej pracy różnią się w zależności od rodzaju zajęcia, liczby zatrudnionych oraz środowiska, w którym pracują. Jednak Niezależnie od miejsca pracy i wykonywanej przez zatrudnione osoby profesji, kluczową rolę w bezpieczeństwie powinna pełnić właściwa ocena ryzyka zawodowego. Przy jej pomocy łatwiej zdefiniować wszystkie zagrożenia, a także przeprowadzić najlepsze szkolenie BHP oraz kształcenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej.

Nauka pierwszej pomocy


Specyfika każdego środowiska pracy może wymagać od pracowników obowiązkowego szkolenia BHP i pierwszej pomocy, w celu zdobycia podstawowych umiejętności ratowniczych i medycznych. Wśród nich
znajdują się m.in. umiejętna ocena stanu poszkodowanego i kontrolowanie czynności życiowych oraz nabycie wiedzy na temat postępowania z nieprzytomnym, a także natychmiastowego działania w przypadku omdleń, ataków serca, padaczki, zakrztuszenia, krwotoku czy urazów kostno-stawowych bądź ran i oparzeń. Nabyte umiejętności pozwalają również na stosowanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz